Onze wereld verschuift, van een lineaire naar een geconnecteerde wereld. Informatie is overal. Voorspelbaarheid is passé. 60% van de beroepen die we nu kennen, zullen binnen 20 jaar niet langer bestaan. Digitaal is het nieuwe normaal. Leren gebeurt in de cloud. Hiërarchie wordt vervangen door zelfsturing.

 

Omwentelingen in de wereld gebeuren met de snelheid van het licht, en vaak hinken onze maatschappelijke systemen achterop. In onze scholen volgen momenteel 100 000 leerlingen een studierichting die op de arbeidsmarkt niet langer relevant is. Ons economisch systeem kraakt en genereert steeds meer burn out, verlies aan zingeving en uitputting van onze natuurlijke reserves. Veel van onze bedrijven hanteren nog steeds de klassieke beheerssystemen (KPI’s, SMART doelstellingen, evaluatiesystemen, …) als was de toekomst perfect maakbaar, …

 

Attent voor Talent houdt ervan om nieuwe denkkaders te ontwerpen, daar waar de oude niet langer dienstbaar zijn. Wij faciliteren en coachen transitie bij individuen, teams en organisaties. Catherine is een encourager die jongeren (16-30j.) coacht bij het maken van duurzame studie- en levenskeuzes. Jan is een verbinder en een creator die bedrijven adviseert op vlak van innovatieve HR-praktijken.

 

Beiden werken wij “van binnen naar buiten”. Wanneer wij ons als mens of als organisatie ten volle bewust zijn van onze uniciteit en van ons eigen intern kompas, kunnen we duurzame keuzes maken die bijdragen tot een betere samenleving en tot een mooiere wereld. Daarom vertrekken wij niet vanuit “wat zou moeten zijn” of “wat de buitenwereld verwacht”, maar nemen we de unieke waarden, energiebronnen, dromen en potentieel van de mens of van de organisatie als bouwsteen tot verandering.