Over Jan

Jan is een verbinder, een creator, een verkenner en een kansengever. Hij houdt ervan om complexe organisatieproblematieken te ontrafelen en te herleiden tot hun essentie. Pragmatiek en diepgang gaan hierbij hand in hand.

Jan ondersteunt teams en organisaties in verandering. Denk hierbij aan projecten rond visie en strategie-ontwikkeling, organisatiedesign, herdenken van HR-processen, … Jan vertrekt steeds vanuit datgene “wat er is”, niet vanuit datgene “wat zou moeten zijn”. Wanneer veranderprocessen aansluiten bij het bestaande DNA van de organisatie, zijn ze duurzaam en authentiek, en is hun slaagkans reëel.

Als organisatiepsycholoog houdt Jan van methodisch goed doordachte kaders. Bij zijn aanpak put hij uit het rijke gedachtengoed van o.m. de positieve psychologie, appreciative inquiry, of de zelfdeterminatietheorie. Hij laat zich inspireren door organisatiemodellen zoals bv. sociocracy, teal, fluïde organisatie, … Door inzichten en modellen met elkaar te verbinden creëert Jan die unieke aanpak die voor een organisatievraagstuk het meest geschikt is. Zo is Jan o.m. één van de grondleggers van het Keuzekompas®, een coachingproces dat helpt bij het maken van duurzame keuzes (www.keuzekompas.be).